ดูแล และ แก้ไขปัญหาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

IT OUTSOUECE

บริการดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ในองค์กร พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ทางด้านการวางระบบเครือข่าย ให้มีความเสถียรภาพ และหยืดหยุ่น ต่อการขยายองค์กรที่เพิ่มขึ้น

เข้าบริการเมื่อมีปัญหาหรือตรวจเช็คระบบ ไม่ส่งเจ้าหน้าที่นั่งประจำ

FWD SYSTEM

FWD SYSTEM เป็นโปรแกรม จัดการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Logistics
สำหรับธุรกิจ Freight forwarder ตั้งแต่การทำใบเสนอราคา การสร้าง Job และ การส่งต่องานเอกสารไปตาม แผนกต่างๆ ระบบการเงิน รวมถึงการ การควบคุม Advance เงินสด การส่งเอกสารให้กับสายเรือ หรือสายการบิน รวมทั้ง Rate Center จนกระทั่งระบบงานบัญชี ซื่งสามารถออกเอกสารรายงานต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน ทั้งรายงานเชิงวิเคราห์ รายงานภาษี เอกสารส่งสรรพภากร และการปิดงบบัญชี

BOI SYSTEM

เป็นโปรแกรมบริหารจัดการ ข้อมูล BOI และ ข้อมูลการส่งออกและนำเข้าไปต่างประเทศแบบ real time สำหรับ ผู้ส่งออกสินค้า และ นำเข้าวัตถุดิบ หรือ ผู้ที่ต้องการควบคุมข้อมูลการขนส่งจาก Freight Forwarder โดยใช้ข้อมูล Invoice และ Packing List ควบคุมการทำงาน ทั้ง ขาเข้า และ ขาออก มีทั้งการขนส่งทางอากาศ , ทางเรือ, รถไฟ และ การขนส่งทางรถ พร้อมทั้งรายงานสรุปต่าง ๆ รวมถึงการปรับแต่งโปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ต้องการขนส่ง


WEB AND HOSTING

บริการจดโดเมน .COM .CO.TH

บริการให้เช่าพื้นที่ฝาก server และบริการ Server on Clound

บริการจัดทำเว็บไซต์

บริการ Maintenane website

บริการ SEO หรือ การทำให้ การค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ ปรากฎ อยู่ในหน้าแรก

PROJECT REQUIREMENTS

งานในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ มักจะมีขอบข่ายงานที่กว้าง และจำเป็นที่จะต้องนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามา ทำการพัฒนาเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทางบริษัทได้มีบริการที่ช่วยเหลือลูกค้าในการติดตั้งระบบ, การออกแบบระบบ หรืองานในส่วนอื่น ๆ เป็น Project By Project ตาม Requirement ที่ลูกค้าต้องการ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ในการให้บริการมีการทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

  • ติดตั้งระบบ เครื่อข่ายใหม่ทั้งระบบ
  • ติดตั้งระบบ Internet เพิ่มเติม
  • ปรับเปลี่ยนระบบ เครื่อข่าย
  • เซ็ทอัพระบบ Sever or Re-Installation

CLOUD BACKUP SERVICE

  • daily Database Backup 30 day Backup ฐานข้อมูล ทุกวันหลังเที่ยงคืน ย้อนหลังได้ 30 วัน
  • daily different File Sharing Backup file ที่แตกต่างจาก File Sharing เพื่อ Backup แบบ clone มาไว้ที่ คลาว server อีก 1 ชุด
  • weekly Full Backup 4 times Weekly Backup แบบ Full ในวันอาทิตย์ อีก 1 ครั้ง สามารถจัดเก็บได้ 4 ครั้ง