ดูแล และ แก้ไขปัญหาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

FWD SYSTEM

จุดประสงค์ของโปรแกรม

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด PDF ได้ที่นี่

สามารถขอทดสอบโปรแกรม ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.fwdsystem.com

 • เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ Freight Forwarder
 • ผู้บริหารสามารถมองภาพรวมขององค์กรได้
 • ลดความผิดพลาดในการทำงาน
 • เพิ่มรูปแบบการแข่งขันกับบริษัทอื่น
 • ลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร

การขนส่งที่โปรแกรมทำได้

 • การขนส่งทางเรือ (Sea Freightt) การขนส่งทางเครื่องบิน (Air Freight)
 • การขนส่งทางรถ แยกเป็น รถเล็ก รถใหญ่ หัวลาก และ Cross Broder รวมถึงการขนส่งทางรถไฟ
 • การควบคุมการดำเนินพิธีการศุลกากร รวมถึง ควบคุม การ Advance เงินสำรองจ่าย
 • การควบคุมงานด้าน Other Service , warehouse แบบ เข้าทั้ง Lot , การควบคุม Moving อุปกรณ์ต่าง ๆ
 • Customer Tracking สำหรับให้ลูกค้าสอบถามข้อมูลผ่านทาง Web site
 • ระบบบัญชี เต็มรูปแบบ สำหรับ การปิดบัญชี และ การส่งเอกสารให้กับ สรรพากร

ความสามารถทั่วไปของโปรแกรม

 • สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของ Shipper, Consignee, Agent หรือ FWD ได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้ติดต่อ เป็นต้น
 • สามารถเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของ Shipper, Consignee, Agent ต่าง ๆ ไว้เป็น History ได้ เพื่อนำกลับไปใช้งานในครั้งต่อไป
 • สามารถคีย์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Customer Booking เพื่อสร้างเอกสาร Confirm ลูกค้า
 • สามารถสร้างเอกสารเกี่ยวกับ HB/L , HAWB , Shipping Particular , MAWB พิมพ์ HB/L HAWB ได้หลาย ๆ Formสามารถสร้างเอกสารเกี่ยวกับ บัญชี ได้ เช่น การออก Invoice ให้ลูกค้า , การออก Debit / Credit Note , ทำเอกสารการจ่ายเงินสายเรือ เป็นต้น
 • สามารถทำการเคลียร์ยอดรายรับ-รายจ่ายกับต่างประเทศได้ ออกเอกสารให้ต่างประเทศได้ (Statement Of Account)
 • สามารถออกรายงาน Booking Report เพื่อตรวจสอบ Job งานค้างต่าง ๆ , Performance Report เพื่อดูผลกำไร รายได้ ของแต่ละแผนก
 • สามารถออกรายงานด้านการเงิน ได้แก่ advance Report , daily income / invoice / cost report , Monly Report
 • สามารถออกรายงานด้านบัญชี ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ / ขาย , รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย , รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย กระการแทน , งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล